RODO

Ochrona danych osobowych  - klauzula informacyjna dla klientów

Spółka Bellavita sp. z o. o. zbiera tylko te Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan udostępnił serwisowi AirBnB, zakładając na nim swoje konto, oraz dodatkowo adres email, który został automatycznie dla Pani/Pana stworzony przez serwis AirBnB i udostępniony Bellavita sp. z o.o. w celu komunikacji z Panią/Panem w czasie pobytu w lokalu udostępnianym przez Bellavita sp. z o.o.

Spółka Bellavita sp. z  o. o. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), w związku z możliwością zebrania od Pana/Pani danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej korzystania z usług oferowanych przez Bellavita Apartments przekazuje następujące informacje:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Bellavita sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania / żądania / uwagi dotyczące zagadnień związanych z ochroną danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Administratora danych na adres korespondencyjny lub mailowo na adres INFO@BELLAVITA-APARTMENTS.EU.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z usług Spółki Bellavita sp. z o. o.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem serwisu AirBnB, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator danych osobowych informuje ponadto iż:

5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą:

 a)    Podmioty świadczące usługi dodatkowe – transfer z i na lotnisko, dowozy do miejscowości wskazanych w ofercie -  jeśli taka usługa będzie realizowana

 b)    w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora danych Osobowych

 c)     Podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Spółki

Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana przez stosowną umowę powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy.

7. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu przez Spółkę Bellavita sp. z o.o.

 

Script logo