Formularz RODO

 

Przysługują Panu/Pani prawa do:
a)    Żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b)    Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c)    Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
d)    Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
e)    Żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych;
Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Script logo